Persondatapolitik

Jysk Låse & Alarm ApS

Persondatapolitik (GDPR)

 

Jysk Låse & Alarm ApS’ DATAPOLITIK

Jysk Låse & Alarm ApS (”JLA”) er underlagt persondataloven/ databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at JLA er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger JLA behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

1. DATAANSVARLIG

 

JLA ApS, CVR-nr. 31 59 84 51, Ålykkevej 12, 8370 Hadsten, telefon 7020 4004, e-mail fr@jyskla.dk, er dataansvarlig.

 

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

 

I forbindelse med at du er kunde hos eller har et samarbejde med JLA, har JLA i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

CVR.nr. (personlig drevet virksomhed)

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

 

JLAs behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som JLA har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare kundehenvendelser, sende produkter samt generel service af kunderne.

 

Såfremt du indgår i et samarbejde med JLA, har JLA en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

 

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

 

Dine personoplysninger behandles af JLA, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til JLAs revisor i forbindelse med revision, til JLAs databehandlere i forbindelse med hosting af JLAs mailserver, til kontrolcentralen som JLA måtte samarbejde med, samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i JLAs It-systemer.

 

 

 

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer JLA har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer JLA en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din kundehenvendelse gør indsigelser mod JLAs behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil JLA ikke længere kunne behandle henvendelsen og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor JLA ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

 

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos JLA, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til fr@jyskla.dk eller telefon 7020 4004.

 

5. DATAPORTABILITET

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

6. VARIGHED AF OPBEVARING

 

Personoplysningerne i forbindelse med håndtering af din kundehenvendelse vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra håndteringen af henvendelsen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister.

 

Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister med kunder, hvor samarbejdspartneren har været involveret.

 

7. KLAGE

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

 

Copyright © All Rights Reserved Jysk Låse & Alarm ApS

Jysk Låse & Alarm ApS · Ålykkevej 12 · 8370 Hadsten

mail@jyskla.dk · Tlf. 7020 4004 · CVR. 31598451